Privatumo pranešimas

 • 1. ĮŽANGA

  Mes, Investuok Lietuvoje, VšĮ (toliau – Investuok Lietuvoje, Įstaiga), rūpinamės Jūsų asmens duomenų saugumu (asmens duomenys reiškia bet kokią informaciją, kuri yra susijusi su identifikuotu ar galimu identifikuoti gyvu žmogumi, kaip vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, elgsena interneto svetainėje ir pan.). Žemiau pateikiamas privatumo pranešimas yra skirtas visiems asmenims, kurie susisiekia, dirba, siekia kandidatuoti ar kitaip bendradarbiauja su Įstaiga, naudojasi Įstaigos paslaugomis ar kokiu kitokiu būdu pateikia savo asmens duomenis Įstaigai.

  Šis privatumo pranešimas yra sukurtas remiantis galiojančiais teisės aktais ir rekomendacijomis, kaip Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (toliau – VDAI) gairės. Privatumo pranešimu siekiama nurodyti duomenų subjektų teises, pareigas, taip pat kitą informaciją, kuri privaloma pateikti pagal BDAR.

  Įstaigos paslaugos nėra skirtos vaikams (t. y., jaunesniems nei 14 metų asmenims).

 • 2. DUOMENŲ VALDYTOJAS

  Viešoji įstaiga „Investuok Lietuvoje“, juridinio asmens kodas: 124013427, buveinės adresas: Upės g. 23-1, Vilnius, Lietuva yra šiame privatumo pranešime nurodomų asmens duomenų duomenų valdytojas (sąvoka pagal BDAR).

 • 3. DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

  Investuok Lietuvoje, vadovaudamasi BDAR 4 skirsnio 37 straipsniu, yra paskyrusi duomenų apsaugos pareigūną (toliau – DAP), su kuriuo galima susisiekti el. paštu: dap@investlithuania.com.

 • 4. KADA TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS?

  Duomenys yra tvarkomi, kai, pavyzdžiui:

  • Duomenis pateikiate Jūs patys, pavyzdžiui, siekiant įsidarbinti, naršant interneto svetainėje ar socialiniuose tinkluose, užklausiant el. paštu, prenumeruojant naujienlaiškį;
  • Duomenis pateikia įmonė / bendrovė, kurioje dirbate ar kuriai kitaip priklausote ir kuri turi sutartinių ar juridinių santykių su Investuok Lietuvoje;
  • Dalyvaudami viešuose konkursuose;
  • Duomenys generuojami, kai naudojatės mūsų paslaugomis;
  • užklausus Įstaigai teisėto intereso pagrindu iš (pvz., Sodra, kredito reitingo bendrovės, viešieji registrai, kt.);
  • Duomenis gauname iš kitų šaltinių, kurie juos perduoda vykdydami valdžios institucijų nurodymus ir pan.;
  • Duomenis gauname iš viešų šaltinių, kai juos paskelbiate patys ar jūsų atstovaujama įmonė / įstaiga
 • 5. KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOMĖS TVARKYDAMI JŪSŲ DUOMENIS?

  Duomenų tvarkymas yra vykdomas remiantis šiais principais, kaip yra nurodyta BDAR 5 straipsnyje:

  • teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas;
  • tikslo apribojimo principas;
  • duomenų kiekio mažinimo principas;
  • tikslumo principas;
  • saugojimo trukmės apribojimo principas
  • vientisumo ir konfidencialumo principas.

  Įstaiga imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad galėtų užtikrinti atskaitomybės principe užtikrintą pareigą.

 • 6. KAIP APSAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

  Siekdami apsaugoti Jūsų duomenis, ėmėmės organizacinių ir techninių priemonių, kurios yra skirtos tinkamai reglamentuoti ir tvarkyti Jūsų duomenis. Tokios priemonės įtraukia, tačiau neapsiriboja: VDAI gairės, informacijos apsaugos valdymo standarte ISO 27001 / ISO 27002 nurodytos priemonės, EDPS (European Data Protection Supervisor) ir WP29 (Working Party 29) gairės ir rekomendacijos.

  Organizacinės asmens duomenų apsaugos priemonės įtraukia, tačiau neapsiriboja šiomis priemonėmis: asmens duomenų tvarkymo taisyklės, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka, rizikos vertinimas, informacijos saugos incidentų valdymo tvarka, informacijos saugos dokumentai, asmens duomenų tvarkymo veiklos įrašų registras, duomenų tvarkymo susitarimai su duomenų tvarkytojais, įvairios personalo tvarkos, nuolatiniai darbuotojų mokymai ir kt.

  Techninės asmens duomenų apsaugos priemonės yra realizuotos remiantis informacijos saugos dokumentais. Pasitelkiant duomenų tvarkytojus visada yra sudaromas duomenų tvarkymo susitarimas.

 • 7. KOKIUS JŪSŲ DUOMENIS TVARKOME?

  Įstaiga tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis kaip duomenų valdytojas:

  Asmens duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi asmens duomenys Kiek laiko saugomi asmens duomenys Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas
  Viešųjų pirkimų vykdymas ir organizavimas Tiekėjo atstovo: vardas, pavardė, asmens kodas, pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas, kvalifikacijos dokumentai (gyvenimo aprašymas, patirtis, įvykdytos sutartys, sertifikatai, kai reikalaujama – teistumo, mokumo pažymos ir pan.) 5 metai nuo sutarties vykdymo pabaigos Teisinė prievolė, BDAR 6 straipsnio 1 dalies c papunktis

   

  Įstaigos sutarčių su juridiniais asmenimis sudarymas ir vykdymas Juridinio asmens atstovų: vardas, pavardė, kontaktinė informacija (telefono numeris, el. pašto adresas, kt.), atstovaujamo juridinio asmens duomenys, sutarties sudarytos informacija 10 metų nuo sutarties vykdymo pabaigos Teisinė prievolė, BDAR 6 straipsnio 1 dalies c papunktis

  Teisėtas interesas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies f papunktis

  Įstaigos sutarčių su fiziniais asmenimis sudarymas ir vykdymas Fizinio asmens atstovų: vardas, pavardė, kontaktinė informacija (telefonas, el. pašto adresas, kt.), individualios veiklos / verslo liudijimo / ūkininko  pažymėjimo nr., gimimo data, sutarties sudarytos informacija 10 metų nuo sutarties vykdymo pabaigos Teisinė prievolė, BDAR 6 straipsnio 1 dalies c papunktis

  Teisėtas interesas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies f papunktis

  Atranka į laisvas darbo vietas Kandidato: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, atlyginimo lūkesčiai, kada gali pradėti dirbti, gyvenimo aprašymas ir kita kandidato pateikta informacija, įdarbinimo agentūros / partnerio / darbo biržos informacija Iki atrankos pabaigos. Duomenų subjektui sutikus – iki 3 metų Sutikimas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies a papunktis

  Sutarties sudarymas ir vykdymas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies 2 papunktis

  Projektų, finansuojamų pagal priemonę TUI Invest LT+, „Smart Invest LT“ administravimas Vardas, pavardė, pareigos, darbovietė, el. pašto adresas, telefono numeris, LinkedIn paskyros nuoroda, duomenys apie darbo užmokestį 10 metų nuo sutarties vykdymo pabaigos Sutarties sudarymas ir vykdymas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies 2 papunktis
  Tiesioginė rinkodara Vardas, pavardė, el. pašto adresas, statistinė informacija Iki sutikimo atšaukimo Teisėtas interesas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies f papunktis

  Sutikimas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies a papunktis

  Potencialių verslo partnerių kontaktų duomenų bazės administravimas Vardas, pavardė, kontaktinė  informacija, informaciją apie bendrovę, kiti potencialaus investuotojo pateikti duomenys Iki sutikimo atšaukimo Teisėtas interesas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies f papunktis

  Sutikimas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies a papunktis

  Rinkos tyrimai Priklausomai nuo konkretaus tyrimo, gali būti renkama: vardas, pavardė, demografinė informacija (lytis, amžius, pilietybė, gyvenamoji šalis, kt.), darbo patirties informacija (darbdavio informacija, patirtis, ekonomonė veikla, pareigos, kt.), kontaktinė informacija (tel. nr., el. pašto adresas, adresas, kt.), interviu / apklausos informacija (vaizdo / audio įrašas sutikus, pastabos, apklausos atsakymai, kt.) Iki sutikimo atšaukimo

  Iki tyrimo rezultatai paruošiami ir pristatomi

  Sutikimas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies a papunktis

  Renginių, seminarų, webinarų, mokymų, hakatonų (angl. „hackatons“), konsultacijų ir pan. organizavimas, statistinės medžiagos platinimas

  Dalyvio: vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas, adresas, atstovaujamos organizacijos duomenys (pavadinimas, adresas, kt.) 2 metai po renginio / projekto pabaigos Sutikimas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies a papunktis

  Atskaitomybės įrodymų Europos Sąjungos fondams rinkimas

  Vardas, pavardė, atstovaujama organizacija/įmonė, atstovaujamos organizacijos / įmonės adresas, kontaktinis el. pašto adresas, foto / vaizdo medžiaga 5 metai po projekto pabaigos Teisinė prievolė, BDAR 6 str. 1c
  Interneto svetainės apsaugos, lankymo ir turinio optimizavimas Slapukais renkama puslapių lankytojų informacija Pagal Google privatumo politiką Sutikimas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies a papunktis

  Teisėtas interesas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies f papunktis

  Užklausų sprendimas ir komunikacija Vardas, pavardė, telefonas, el. pašto adresas, adresas, žinutė 10 metų nuo žinutės gavimo Teisėtas interesas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies f papunktis
  Socialinių tinklų Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter  lankymo duomenys Socialinio tinklo privatumo politikoje nurodyti duomenys Socialinio tinklo privatumo politikoje nurodyti terminai Sutikimas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies a papunktis
  Įstaigos veiklos viešinimas Vardas, pavardė, pareigos, el. paštas, telefono numeris, organizacijos pavadinimas, apibūdinimas Iki sutikimo atšaukimo Teisėtas interesas, BDAR 6 str. 1f punktas

  Sutikimas, BDAR 6 str. 1a punktas

  Kelionių organizavimo tikslu Keliaujančių asmenų duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, kiti paso ar tapatybės dokumentų duomenys, kontaktiniai duomenys, kelionės informacija (kelionės tikslas ir maršrutas, vieta, datos ir laikas, bilietų, rezervacijos, transporto priemonių, bagažo informacija ir pan.), apgyvendinimo informacija (viešbučio informacija, rezervacijos ir pan.), kita informacija, kurios reiks kelionių organizavimo paslaugoms teikti. 10 metų nuo sutarties vykdymo pabaigos Sutarties sudarymas ir vykdymas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies 2 papunktis

8. SOCIALINIAI TINKLAI IR INTERNETO SVETAINĖS

 • 8.1. SOCIALINIAI TINKLAI

  Investuok Lietuvoje eksploatuoja įvairias interneto svetaines, kuriose taip pat yra tvarkomi asmens duomenys – generuojami naršant (kaip IP adresas, aplankytas puslapis, naršyklės duomenys ir pan.), renkami užsakant specializuotą informaciją (pvz., rinkos / sektoriaus apžvalgas), per kontaktų formas, užsisakant naujienlaiškius, per slapukus, įdiegiamus svetainėse, taip pat tvarkomi socialiniuose tinkluose. Žemiau pateikiame detalią informaciją apie tai.

  Šiuo metu turime šias paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse:

  Paskyra Paskyros nuoroda Soc. tinklo privatumo pranešimas
  Investuok Lietuvoje LinkedIn paskyra https://www.linkedin.com/company/invest-lithuania/ https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
  Investuok Lietuvoje puslapis: Invest Lithuania: Manufacturing https://www.linkedin.com/showcase/invest-lithuania-manufacturing/ https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
  Investuok Lietuvoje puslapis: Invest Lithuania: Global Business Services & ICT https://www.linkedin.com/showcase/lithuania-for-gbs-ict/ https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
  Investuok Lietuvoje puslapis: Invest Lithuania: Technology https://www.linkedin.com/showcase/invest-lithuania-technology/ https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
  Investuok Lietuvoje Twitter paskyra: Invest_LT https://twitter.com/invest_lt https://twitter.com/en/privacy
  Investuok Lietuvoje Twitter paskyra: FintechLT https://twitter.com/FintechLT https://twitter.com/en/privacy
  Investuok Lietuvoje Facebook paskyra https://www.facebook.com/Invest.Lithuania/ https://www.facebook.com/privacy/explanation
  Investuok Lietuvoje Youtube paskyra https://www.youtube.com/user/investLithuania https://policies.google.com/privacy
  Kurk Lietuvai projekto Facebook paskyra https://www.facebook.com/KurkLietuvai https://www.facebook.com/privacy/explanation
  Kurk Lietuvai projekto Instagram paskyra https://www.instagram.com/kurklietuvai https://privacycenter.instagram.com/policy/
  Kurk Lietuvai projekto LinkedIn paskyra https://www.linkedin.com/company/create-lithuania/ https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
  Kurk Lietuvai projekto Youtube paskyra https://www.youtube.com/channel/UCHWlyX3ITxoIOFOxtuuHR2Q/feed https://policies.google.com/privacy
  WorkInLithuania projekto LinkedIn paskyra https://www.linkedin.com/company/workinlithuania/ https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
  WorkInLithuania projekto LinkedIn puslapis https://www.linkedin.com/showcase/workinlithuania-international-recruitment/ https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
  WorkInLithuania projekto Instagram paskyra https://www.instagram.com/work_in_lithuania/ https://privacycenter.instagram.com/policy/
  WorkInLithuania projekto Facebook paskyra https://www.facebook.com/workinlithuania https://www.facebook.com/privacy/explanation
  WorkInLithuania Baltarusijoje projekto Facebook paskyra https://facebook.com/groups/BelarusiansInLt https://www.facebook.com/privacy/explanation
  WorkInLithuania projekto Youtube paskyra https://policies.google.com/privacy

   

  Informaciją, kurią pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis, kontroliuoja konkretaus socialinio tinklo valdytojas. Įstaiga, turėdama prieigą prie šių duomenų, juos naudoja tik savo socialinių tinklų paskyrų administravimo tikslu.

 • 8.2. SLAPUKAI – BENDRA INFORMACIJA

  8.2.1. Kas tai yra slapukai

  Slapukai (angl. cookies) yra paprastai tekstiniai failai, kurie Jūsų sutikimu įrašomi į įrenginio (pvz. kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklės atmintį, kai Jūs naršote interneto svetainėje. Slapukai gali būti  naudojami svetainės saugumui užtikrinti, identifikuoti unikalius naudotojus, išsaugoti informacijai kokius slapukų pasirinkimus pasirinkote, kuriuose puslapiuose naršėte, ką paspaudėte ir pan. Tai įprasta naršymo interneto svetainėse praktika.

  Atkreiptinas dėmesys, kad slapukai daugeliu atveju yra valdomi kartu su slapukų informaciją renkančia ir apdorojančia įmone, pvz., Google, Meta (buvusi Facebook), todėl reikėtų susipažinti ir su šių įmonių privatumo pranešimais.

  8.2.2. Kaip kontroliuoti slapukus?

  Norėdami, kad slapukų pagalba jūsų asmens duomenys nebūtų tvarkomi, jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad slapukai nebūtų priimami automatiškai, arba ištrinti jau įrašytus slapukus. Tai galite padaryti bet kuriuo metu, kadangi visose naršyklėse numatyta galimybė ištrinti slapukus. Detalesnės instrukcijos priklauso nuo Jūsų naudojamos naršyklės, su dažniausiai naudojamų naršyklių instrukcijomis galite susipažinti čia:

  8.2.3. Kaip mes naudojame slapukus?

  Dažniausiai, mes slapukus įkeliame kartu su technologiniais partneriais pasinaudojus jų, pavyzdžiui, slapukų valdymo įrankiais, šriftais ir pan.. Kitais atvejais, tam tikras saugumo, analitines, reklamos funkcijas atlieka bendrieji duomenų valdytojai. Pateikiame tokių partnerių sąrašą ir jų privatumo politikas:

  Technologinis partneris Technologinio partnerio privatumo politika
  Google https://policies.google.com/privacy
  Meta https://www.facebook.com/privacy/explanation
  Twitter https://twitter.com/en/privacy
  LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
  HotJar https://www.hotjar.com/privacy/
  DealFront https://www.dealfront.com/privacy-notice/
  Adobe https://www.adobe.com/privacy/policy.html
 • 8.3. SLAPUKAI SVETAINĖJE INVESTLITHUANIA.COM
  Slapukas Apibūdinimas Domenas Valdytojas Saugojimo trukmė Kategorija Apdorojimo pagrindas
  _grecaptcha Šis slapukas naudojamas žmonėms ir robotams atskirti. Tai naudinga svetainei, kad būtų galima parengti galiojančias ataskaitas apie naudojimąsi svetaine gstatic.com Google Patvarus Būtinas Teisėtas interesas
  _GRECAPTCHA Šis slapukas naudojamas žmonėms ir robotams atskirti. Tai naudinga svetainei, kad būtų galima parengti galiojančias ataskaitas apie naudojimąsi svetaine google.com Google 180 dienų Būtinas Teisėtas interesas
  bscookie Šis slapukas naudojamas identifikuoti lankytoją per programą. Tai leidžia lankytojui prisijungti prie svetainės, pavyzdžiui, naudojant „LinkedIn“ programą. linkedin.com LinkedIn 1 metai Būtinas Teisėtas interesas
  cookielawinfo-checkbox-advertisement Naudojamas norint nustatyti, ar lankytojas sutiko su rinkodaros kategorija slapukų reklamjuostėje. Šis slapukas yra būtinas, kad svetainė atitiktų GDPR. investlithuania.com Investuok Lietuvoje 1 metai Būtinas Teisėtas interesas
  cookielawinfo-checkbox-analytics Naudojamas norint nustatyti, ar lankytojas sutiko su rinkodaros kategorija slapukų reklamjuostėje. Šis slapukas yra būtinas, kad svetainė atitiktų GDPR. investlithuania.com Investuok Lietuvoje 1 metai Būtinas Teisėtas interesas
  cookielawinfo-checkbox-functional Nustato, ar vartotojas sutiko su slapuko sutikimo laukeliu. investlithuania.com Investuok Lietuvoje 1 metai Būtinas Teisėtas interesas
  cookielawinfo-checkbox-necessary Nustato, ar vartotojas sutiko su slapuko sutikimo laukeliu. investlithuania.com Investuok Lietuvoje 1 metai Būtinas Teisėtas interesas
  cookielawinfo-checkbox-
  others
   Išsaugo naudotojo sutikimo su slapuku būseną dabartiniam domenui investlithuania.com Investuok Lietuvoje 1 metai Būtinas Teisėtas interesas
  cookielawinfo-checkbox-performance  Išsaugo naudotojo sutikimo su slapuku būseną dabartiniam domenui investlithuania.com Investuok Lietuvoje 1 metai Būtinas Teisėtas interesas
  li_gc Išsaugo naudotojo sutikimo su slapuku būseną dabartiniam domenui linkedin.com LinkedIn 180 dienų Būtinas Teisėtas interesas
  rc::a Šis slapukas naudojamas žmonėms ir robotams atskirti. Tai naudinga svetainei, kad būtų galima parengti galiojančias ataskaitas apie naudojimąsi svetaine. gstatic.com Google Nuolatinis Būtinas Teisėtas interesas
  rc::b Šis slapukas naudojamas žmonėms ir robotams atskirti. gstatic.com Google Sesija Būtinas Teisėtas interesas
  rc::c Šis slapukas naudojamas žmonėms ir robotams atskirti. gstatic.com Google Sesija Būtinas Teisėtas interesas
  test_cookie Naudojamas patikrinti, ar vartotojo naršyklė palaiko slapukus. doubleclick.net Google 1 diena Būtinas Teisėtas interesas
  lidc Registruoja, kuris serveris-klasteris aptarnauja lankytoją. Tai naudojama apkrovos balansavimo kontekste, siekiant optimizuoti vartotojo patirtį. linkedin.com LinkedIn 1 diena Parinktys Sutikimas
  _ga_# Naudoja „Google Analytics“, kad rinktų duomenis apie tai, kiek kartų vartotojas apsilankė svetainėje, taip pat pirmojo ir paskutinio apsilankymo datas. investlithuania.com Google 2 metai Statistika Sutikimas
  _gat Naudoja „Google Analytics“, kad sumažintų užklausų dažnį investlithuania.com Google 1 diena Statistika Sutikimas
  _gid Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti. investlithuania.com Google 1 diena Statistika Sutikimas
  _hjAbsoluteSession
  InProgress
  Šis slapukas naudojamas suskaičiuoti, kiek kartų svetainėje apsilankė skirtingi lankytojai – tai daroma priskiriant lankytojui ID, todėl lankytojas neužsiregistruoja du kartus. investlithuania.com HotJar 1 diena Statistika Sutikimas
  _hjFirstSeen Šis slapukas naudojamas nustatyti, ar lankytojas svetainėje lankėsi anksčiau, ar tai naujas svetainės lankytojas. investlithuania.com HotJar 1 diena Statistika Sutikimas
  _hjIndudedInSession
  Sample_#
  Renka statistiką apie lankytojo apsilankymus svetainėje, pavyzdžiui, apsilankymų skaičius, vidutinis laikas, praleistas svetainėje ir kokie puslapiai buvo perskaityti. investlithuania.com HotJar 1 diena Statistika Sutikimas
  _hjSession_# Renka statistiką apie lankytojo apsilankymus svetainėje, pvz., apsilankymų skaičių, vidutinį laiką, praleistą naujoje svetainėje ir kiek puslapių buvo perskaityti. investlithuania.com HotJar 1 diena Statistika Sutikimas
  _hjSessionUser_# Renka statistiką apie lankytojo apsilankymus svetainėje, pvz., apsilankymų skaičių, vidutinį laiką, praleistą naujoje svetainėje ir kiek puslapių buvo perskaityti. investlithuania.com HotJar 1 metai Statistika Sutikimas
  AnalyticsSync
  History
  Naudojamas duomenų sinchronizavimui su trečiosios šalies analizės paslauga. linkedin.com LinkedIn 30 dienų Statistika Sutikimas
  ln_arba Registruoja statistinius duomenis apie vartotojų elgesį svetainėje. Naudoja svetainės operatorius vidinei analizei. investlithuania.com LinkedIn 1 diena Statistika Sutikimas
  td Registruoja statistinius duomenis apie vartotojų elgesį svetainėje. Naudoja svetainės operatorius vidinei analizei. googletagmanager.com Google Sesija Statistika Sutikimas
  _fbp Naudoja „Facebook“, kad pateiktų daugybę reklaminių produktų, pvz., trečiųjų šalių reklamuotojų siūlymą realiuoju laiku. investlithuania.com Meta 3 mėnesiai Rinkodara Sutikimas
  _gcl_au Naudoja „Google AdSense“, kad galėtų eksperimentuoti su reklamos efektyvumu svetainėse, kuriose naudojamos jų paslaugos. investlithuania.com Google 3 mėnesiai Rinkodara Sutikimas
  _lfa Naudojama sąskaitomis pagrįstos rinkodaros (ABM) kontekste. Slapukas registruoja tokius duomenis kaip IP adresai, svetainėje praleistas laikas ir apsilankymo puslapių užklausos. Tai naudojama pakartotiniam kelių vartotojų, įsišaknijusių iš tų pačių IP adresų, nukreipimui. ABM paprastai palengvina B2B rinkodaros tikslus. lftracker.leadfeeder.com Dealfront 1 metai Rinkodara Sutikimas
  _lfa Naudojama sąskaitomis pagrįstos rinkodaros (ABM) kontekste. Slapukas registruoja tokius duomenis kaip IP adresai, svetainėje praleistas laikas ir apsilankymo puslapių užklausos. Tai naudojama pakartotiniam kelių vartotojų, įsišaknijusių iš tų pačių IP adresų, nukreipimui. ABM paprastai palengvina B2B rinkodaros tikslus. lftracker.leadfeeder.com Dealfront Nuolatinis Rinkodara Sutikimas
  _lfa_expiry Nurodoma atitinkamo pavadinimo slapuko galiojimo data. lftracker.leadfeeder.com Dealfront Nuolatinis Rinkodara Sutikimas
  _lfa_test_cookie_
  stored
  Naudojama sąskaitomis pagrįstos rinkodaros (ABM) kontekste. Slapukas registruoja tokius duomenis kaip IP adresai, svetainėje praleistas laikas ir apsilankymo puslapių užklausos. Tai naudojama pakartotiniam kelių vartotojų, įsišaknijusių iš tų pačių IP adresų, nukreipimui. ABM paprastai palengvina B2B rinkodaros tikslus. investlithuania.com Dealfront 1 diena Statistika Sutikimas
  ads/ga-audiences Naudojamas norint nustatyti, ar vartotojas ketina palikti puslapį, judėdamas žymekliu. Tai leidžia svetainei suaktyvinti tam tikrus iššokančiuosius langus, kad vartotojas liktų svetainėje arba paverstų juos klientu. google.com Google Sesija Rinkodara Sutikimas
  ads/ga-audiences Naudojamas norint nustatyti, ar vartotojas ketina palikti puslapį, judėdamas žymekliu. Tai leidžia svetainei suaktyvinti tam tikrus iššokančiuosius langus, kad vartotojas liktų svetainėje arba paverstų juos klientu. google.ie Google Sesija Rinkodara Sutikimas
  bcookie Naudoja socialinių tinklų paslauga „LinkedIn“, kad būtų galima stebėti įterptųjų paslaugų naudojimą. linkedin.com LinkedIn 1 metai Rinkodara Sutikimas
  IDE Naudoja „Google DoubleClick“, kad registruotų ir praneštų apie svetainės naudotojo veiksmus peržiūrėjus arba spustelėjus vieną iš reklamuotojo skelbimų, kad būtų galima įvertinti skelbimo efektyvumą ir pateikti vartotojui tikslinius skelbimus. doubleclick.net Google 1 diena Rinkodara Sutikimas
  li_sugr Renka duomenis apie vartotojų elgesį ir sąveiką, siekdamas optimizuoti svetainę ir padaryti reklamą svetainėje aktualesnę. linkedin.com LinkedIn 3 mėnesiai Rinkodara Sutikimas
  pagead/1p-user-list/#/ Neklasifikuotas google.com Google Sesija Rinkodara Sutikimas
  rc::f Neklasifikuotas gstatic.com Google Nuolatinis Rinkodara Sutikimas
  UserMatchHistory Užtikrina lankytojų naršymo saugumą, užkertant kelią kelių svetainių užklausų klastojimui. Šis slapukas yra būtinas svetainės ir lankytojo saugumui užtikrinti. linkedin.com LinkedIn 30 dienų Rinkodara Sutikimas
  pagead/1p-user-list/970509698/ Neklasifikuotas google.ie Google Sesija Rinkodara Sutikimas
 • 8.4. SLAPUKAI SVETAINĖJE WORKINLITHUANIA.COM
  Slapukas Apibūdinimas Domenas Valdytojas Saugojimo terminas Kategorija Tvarkymo pagrindas
  _grecaptcha Šis slapukas naudojamas žmonėms ir robotams atskirti. Tai naudinga svetainei, kad būtų galima parengti galiojančias ataskaitas apie naudojimąsi svetaine gstatic.com Google Nuolatinis Būtinas Teisėtas interesas
  _GRECAPTCHA Šis slapukas naudojamas žmonėms ir robotams atskirti. Tai naudinga svetainei, kad būtų galima parengti galiojančias ataskaitas apie naudojimąsi svetaine google.com Google 180 dienų Būtinas Teisėtas interesas
  bscookie Šis slapukas naudojamas identifikuoti lankytoją per programą. Tai leidžia lankytojui prisijungti prie svetainės, pavyzdžiui, naudojant „LinkedIn“ programą. linkedin.com LinkedIn 1 metai Būtinas Teisėtas interesas
  Cookie Consent Išsaugo naudotojo sutikimo su slapuku būseną dabartiniam domenui workinlithuania.com Investuok Lietuvoje 1 metai Būtinas Teisėtas interesas
  li_gc Išsaugo naudotojo sutikimo su slapuku būseną dabartiniam domenui linkedin.com LinkedIn 180 dienų Būtinas Teisėtas interesas
  rc::a Šis slapukas naudojamas žmonėms ir robotams atskirti. Tai naudinga svetainei, kad būtų galima parengti galiojančias ataskaitas apie naudojimąsi svetaine. gstatic.com Google Nuolatinis Būtinas Teisėtas interesas
  rc::b Šis slapukas naudojamas žmonėms ir robotams atskirti. gstatic.com Google Sesija Būtinas Teisėtas interesas
  rc::c Šis slapukas naudojamas žmonėms ir robotams atskirti. gstatic.com Google Sesija Būtinas Teisėtas interesas
  test_cookie Naudojamas patikrinti, ar vartotojo naršyklė palaiko slapukus. doubleclick.net Google 1 diena Būtinas Teisėtas interesas
  Collect Renka informaciją apie naudotojo įrenginius ir elgseną, rinkodaros kanalus. workinlithuania.com Google Sesija Statistika Sutikimas
  lidc Registruoja, kuris serveris-klasteris aptarnauja lankytoją. Tai naudojama apkrovos balansavimo kontekste, siekiant optimizuoti vartotojo patirtį. linkedin.com LinkedIn 1 diena Parinktys Sutikimas
  wp-wpml_current_
  language
  Nurodo šalies kodą, kuris apskaičiuojamas pagal vartotojo IP adresą. Naudojamas norint nustatyti, kokia kalba turėtų būti naudojama lankytojui. workinlithuania.com Investuok Lietuvoje Sesija Parinktys Sutikimas
  _ga Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti. workinlithuania.com Google 2 metai Statistika Sutikimas
  _ga_# Naudoja „Google Analytics“, kad rinktų duomenis apie tai, kiek kartų vartotojas apsilankė svetainėje, taip pat pirmojo ir paskutinio apsilankymo datas. workinlithuania.com Google 2 metai Statistika Sutikimas
  _gat Naudoja „Google Analytics“, kad sumažintų užklausų dažnį workinlithuania.com Google 1 diena Statistika Sutikimas
  _gid Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti. workinlithuania.com Google 1 diena Statistika Sutikimas
  _hjAbsoluteSession
  InProgress
  Šis slapukas naudojamas suskaičiuoti, kiek kartų svetainėje apsilankė skirtingi lankytojai – tai daroma priskiriant lankytojui ID, todėl lankytojas neužsiregistruoja du kartus. workinlithuania.com HotJar 1 diena Statistika Sutikimas
  _hjCookieTest Renka duomenis apie vartotojo naršymą ir elgesį svetainėje. Tai naudojama statistinėms ataskaitoms ir šilumos žemėlapiams sudaryti svetainės savininkui. workinlithuania.com HotJar Sesija Parinktys Sutikimas
  _hjFirstSeen Šis slapukas naudojamas nustatyti, ar lankytojas svetainėje lankėsi anksčiau, ar tai naujas svetainės lankytojas. workinlithuania.com HotJar 1 diena Statistika Sutikimas
  _hjIndudedInSession
  Sample_#
  Renka statistiką apie lankytojo apsilankymus svetainėje, pavyzdžiui, apsilankymų skaičius, vidutinis laikas, praleistas svetainėje ir kokie puslapiai buvo perskaityti. hotjar.com HotJar 1 diena Statistika Sutikimas
  _hjRecordingEnabled Renka statistiką apie lankytojo apsilankymus svetainėje, pavyzdžiui, apsilankymų skaičius, vidutinis laikas, praleistas svetainėje ir kokie puslapiai buvo perskaityti. hotjar.com HotJar Sesija Statistika Sutikimas
  _hjRecordingLast
  Activity
  Nustato unikalų seanso ID. Tai leidžia svetainei statistiniais tikslais gauti duomenis apie lankytojų elgesį. hotjar.com HotJar Sesija Statistika Sutikimas
  _hjSession_# Renka statistiką apie lankytojo apsilankymus svetainėje, pvz., apsilankymų skaičių, vidutinį laiką, praleistą naujoje svetainėje ir kiek puslapių buvo perskaityti. workinlithuania.com HotJar 1 diena Statistika Sutikimas
  _hjSessionUser_# Renka statistiką apie lankytojo apsilankymus svetainėje, pvz., apsilankymų skaičių, vidutinį laiką, praleistą naujoje svetainėje ir kiek puslapių buvo perskaityti. workinlithuania.com HotJar 1 metai Statistika Sutikimas
  „AnalyticsSync
  History“.
  Naudojamas duomenų sinchronizavimui su trečiosios šalies analizės paslauga. linkedin.com LinkedIn 30 dienų Statistika Sutikimas
  hjActiveViewport
  Ids
  Neklasifikuotas hotjar.com HotJar Nuolatinis Statistika Sutikimas
  hjViewportId Išsaugo vartotojo ekrano dydį, kad būtų galima koreguoti vaizdų dydį svetainėje. hotjar.com HotJar Sesija Statistika Sutikimas
  ln_arba Registruoja statistinius duomenis apie vartotojų elgesį svetainėje. Naudoja svetainės operatorius vidinei analizei. investlithuania.com LinkedIn 1 diena Statistika Sutikimas
  personalization_id Šį slapuką nustato „Twitter“ – slapukas leidžia lankytojui bendrinti svetainės turinį savo „Twitter“ profilyje. twitter.com Twitter 2 metai Statistika Sutikimas
  _fbp Naudoja „Facebook“, kad pateiktų daugybę reklaminių produktų, pvz., siūlymų realiuoju laiku iš trečiųjų šalių reklamuotojų. kurklt.lt Meta 3 mėnesiai Rinkodara Sutikimas
  _gcl_au Naudoja „Google AdSense“, kad galėtų eksperimentuoti su reklamos efektyvumu svetainėse, kuriose naudojamos jų paslaugos. workinlithuania.com Google 3 mėnesiai Rinkodara Sutikimas
  1/i/adsct Renka duomenis apie vartotojų elgesį ir sąveiką, siekdamas optimizuoti svetainę ir padaryti reklamą svetainėje aktualesnę. t.co Twitter Sesija Rinkodara Sutikimas
  1/i/adsct Renka duomenis apie vartotojų elgesį ir sąveiką, siekdamas optimizuoti svetainę ir padaryti reklamą svetainėje aktualesnę. twitter.com Twitter Sesija Rinkodara Sutikimas
  ads/ga-audiences Naudojamas norint nustatyti, ar vartotojas ketina palikti puslapį, judėdamas žymekliu. Tai leidžia svetainei suaktyvinti tam tikrus iššokančiuosius langus, kad vartotojas liktų svetainėje arba paverstų juos klientu. google.com Google Sesija Rinkodara Sutikimas
  ads/ga-audiences Naudojamas norint nustatyti, ar vartotojas ketina palikti puslapį, judėdamas žymekliu. Tai leidžia svetainei suaktyvinti tam tikrus iššokančiuosius langus, kad vartotojas liktų svetainėje arba paverstų juos klientu. google.ie Google Sesija Rinkodara Sutikimas
  bcookie Naudoja socialinių tinklų paslauga „LinkedIn“, kad būtų galima stebėti įterptųjų paslaugų naudojimą. linkedin.com LinkedIn 1 metai Rinkodara Sutikimas
  guest_id Renka duomenis, susijusius su naudotojo apsilankymais svetainėje, tokius kaip apsilankymų skaičius, vidutinis laikas, praleistas svetainėje ir kokie puslapiai buvo įkelti, siekiant personalizuoti ir tobulinti Twitter paslaugą. twitter.com Twitter 2 metai Rinkodara Sutikimas
  guest_id_ads Renka informaciją apie vartotojų elgesį keliose svetainėse. Ši informacija naudojama siekiant optimizuoti reklamos aktualumą svetainėje. twitter.com Twitter 2 metai Rinkodara Sutikimas
  guest_id_marketing Renka informaciją apie vartotojų elgesį keliose svetainėse. Ši informacija naudojama siekiant optimizuoti reklamos aktualumą svetainėje. twitter.com Twitter 2 metai Rinkodara Sutikimas
  IDE Naudoja „Google DoubleClick“, kad registruotų ir praneštų apie svetainės naudotojo veiksmus peržiūrėjus arba spustelėjus vieną iš reklamuotojo skelbimų, kad būtų galima įvertinti skelbimo efektyvumą ir pateikti vartotojui tikslinius skelbimus. doubleclick.net Google 1 diena Rinkodara Sutikimas
  li_sugr Renka duomenis apie vartotojų elgesį ir sąveiką, siekdamas optimizuoti svetainę ir padaryti reklamą svetainėje aktualesnę. linkedin.com LinkedIn 3 mėnesiai Rinkodara Sutikimas
  muc_ads Renka duomenis apie vartotojų elgesį ir sąveiką, siekdamas optimizuoti svetainę ir padaryti reklamą svetainėje aktualesnę. t.co Twitter 2 metai Rinkodara Sutikimas
  pagead/1p-user-list/#/ Neklasifikuotas google.com Google Sesija Rinkodara Sutikimas
  pagead/landing Renka duomenis apie lankytojų elgesį iš kelių svetainių, kad būtų galima pateikti aktualesnę reklamą – tai taip pat leidžia svetainei apriboti, kiek kartų jiems bus rodoma ta pati reklama. doubleclick.net Google Sesija Rinkodara Sutikimas
  rc::f Neklasifikuotas gstatic.com Google Nuolatinis Rinkodara Sutikimas
  UserMatchHistory Užtikrina lankytojų naršymo saugumą, užkertant kelią kelių svetainių užklausų klastojimui. Šis slapukas yra būtinas svetainės ir lankytojo saugumui užtikrinti. linkedin.com LinkedIn 30 dienų Rinkodara Sutikimas
  pagead/1p-user-list/825890050/ Neklasifikuotas google.ie Google Sesija Rinkodara Sutikimas
 • 8.5. SLAPUKAI SVETAINĖJE KURKLT.LT
  Slapukas Apibūdinimas Domenas Valdytojas Saugojimo terminas Kategorija Tvarkymo pagrindas
  CONSENT Naudojamas norint nustatyti, ar lankytojas sutiko su rinkodaros kategorija slapukų reklamjuostėje. Šis slapukas yra būtinas, kad svetainė atitiktų GDPR. youtube.com Google 2 metai Būtinas Teisėtas interesas
  test_cookie Naudojamas patikrinti, ar vartotojo naršyklė palaiko slapukus. doubleclick.net Google 1 diena Būtinas Teisėtas interesas
  _ga Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti. kurklt.lt Google 2 metai Statistika Sutikimas
  _gat Naudoja „Google Analytics“, kad sumažintų užklausų dažnį kurklt.lt Google 1 diena Statistika Sutikimas
  _gid Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti. kurklt.lt Google 1 diena Statistika Sutikimas
  _fbp Naudoja „Facebook“, kad pateiktų daugybę reklaminių produktų, pvz., siūlymų realiuoju laiku iš trečiųjų šalių reklamuotojų. kurklt.lt Meta 3 mėnesiai Rinkodara Sutikimas
  _gcl_au Naudoja „Google AdSense“, kad galėtų eksperimentuoti su reklamos efektyvumu svetainėse, kuriose naudojamos jų paslaugos. kurklt.lt Google 3 mėnesiai Rinkodara Sutikimas
  ads/ga-audiences Naudojamas norint nustatyti, ar vartotojas ketina palikti puslapį, judėdamas žymekliu. Tai leidžia svetainei suaktyvinti tam tikrus iššokančiuosius langus, kad vartotojas liktų svetainėje arba paverstų juos klientu. google.com Google Sesija Rinkodara Sutikimas
  ads/ga-audiences Naudojamas norint nustatyti, ar vartotojas ketina palikti puslapį, judėdamas žymekliu. Tai leidžia svetainei suaktyvinti tam tikrus iššokančiuosius langus, kad vartotojas liktų svetainėje arba paverstų juos klientu. google.ie Google Sesija Rinkodara Sutikimas
  IDE Naudoja „Google DoubleClick“, kad registruotų ir praneštų apie svetainės naudotojo veiksmus peržiūrėjus arba spustelėjus vieną iš reklamuotojo skelbimų, kad būtų galima įvertinti skelbimo efektyvumą ir pateikti vartotojui tikslinius skelbimus. doubleclick.net Google 1 diena Rinkodara Sutikimas
  LAST_RESULT_
  ENTRY_KEY
  Naudojamas stebėti vartotojo sąveiką su įterptu turiniu. youtube.com Google Sesija Rinkodara Sutikimas
  LogsDatabaseV2:V#|
  |LogsRequestsStore
  Neklasifikuotas youtube.com Google Patvarus Rinkodara Sutikimas
  remote_sid Būtinas „YouTube“ vaizdo įrašų turinio diegimui ir funkcionalumui svetainėje. youtube.com Google Sesija Rinkodara Sutikimas
  TESTCOOKIES
  ENABLED
  Naudojamas stebėti vartotojo sąveiką su įterptu turiniu. youtube.com Google 1 diena Rinkodara Sutikimas
  VISITOR_INFO1_
  LIVE
  Bando įvertinti naudotojų pralaidumą puslapiuose su integruotais „YouTube“ vaizdo įrašais. youtube.com Google 180 dienų Rinkodara Sutikimas
  YSC Užregistruoja unikalų ID, kad būtų saugoma statistika apie tai, kokius vaizdo įrašus iš „YouTube“ naudotojas matė . youtube.com Google Sesija Rinkodara Sutikimas
  ytidb::LAST_RESULT_
  ENTRY_KEY
  Naudojamas stebėti vartotojo sąveiką su įterptu turiniu. youtube.com Google Patvarus Rinkodara Sutikimas
  YtIdbMeta#databases Naudojamas stebėti vartotojo sąveiką su įterptu turiniu. youtube.com Google Patvarus Rinkodara Sutikimas
  yt-remote-cast-available Išsaugo vartotojo vaizdo grotuvo nuostatas naudojant įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašą youtube.com Google Sesija Rinkodara Sutikimas
  yt-remote-cast-installed Išsaugo vartotojo vaizdo grotuvo nuostatas naudojant įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašą youtube.com Google Sesija Rinkodara Sutikimas
  yt-remote-connected-devices Išsaugo vartotojo vaizdo grotuvo nuostatas naudojant įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašą youtube.com Google Patvarus Rinkodara Sutikimas
  yt-remote-device-id Išsaugo vartotojo vaizdo grotuvo nuostatas naudojant įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašą youtube.com Google Patvarus Rinkodara Sutikimas
  yt-remote-fast-check-period Išsaugo vartotojo vaizdo grotuvo nuostatas naudojant įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašą youtube.com Google Sesija Rinkodara Sutikimas
  yt-remote-session-app Išsaugo vartotojo vaizdo grotuvo nuostatas naudojant įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašą youtube.com Google Sesija Rinkodara Sutikimas
  yt-remote-session-name Išsaugo vartotojo vaizdo grotuvo nuostatas naudojant įterptąjį „YouTube“ vaizdo įrašą youtube.com Google Sesija Rinkodara Sutikimas
 • 8.6. SLAPUKAI SVETAINĖJE EUBLUECARD.LT
  Slapukas Apibūdinimas Domenas Valdytojas Saugojimo terminas Kategorija Tvarkymo pagrindas
  cookielawinfo-checkbox-necessary Nustato, ar vartotojas sutiko su slapuko sutikimo laukeliu. investlithuania.com Investuok Lietuvoje 1 metai Būtinas Teisėtas interesas
  rc::a Šis slapukas naudojamas žmonėms ir robotams atskirti. Tai naudinga svetainei, kad būtų galima parengti galiojančias ataskaitas apie naudojimąsi svetaine. gstatic.com Google Nuolatinis Būtinas Teisėtas interesas
  rc::c Šis slapukas naudojamas žmonėms ir robotams atskirti. gstatic.com Google Sesija Būtinas Teisėtas interesas
  qtrans_front_
  language
  Nustato pageidaujamą lankytojo kalbą. Leidžia svetainei nustatyti pageidaujamą kalbą, kai lankytojas vėl įeina. eubluecard.lt Investuok Lietuvoje 1 metai Parinktys Teisėtas interesas
  _dc_gtm_UA-# Naudojama „Google“ žymų tvarkytuvėje, kad valdytų „Google Analytics“ scenarijaus žymos įkėlimą. eubluecard.lt Google 1 diena Statistika Sutikimas
  _ga Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti. eubluecard.lt Google 2 metai Statistika Sutikimas
  _gat Naudoja „Google Analytics“, kad sumažintų užklausų dažnį eubluecard.lt Google 1 diena Statistika Sutikimas
  _gid Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti. eubluecard.lt Google 1 diena Statistika Sutikimas
  collect Naudojama siųsti duomenis į Google Analytics apie lankytojo įrenginį ir elgesį. Stebi lankytoją įrenginiuose ir rinkodaros kanaluose. eubluecard.lt Google Sesija Statistika Sutikimas
  p.gif Seka specialius šriftus, naudojamus svetainėje vidinei analizei. Slapukas neregistruoja jokių lankytojo duomenų. typekit.net Adobe Sesija Statistika Sutikimas
  ads/ga-audiences Naudojamas norint nustatyti, ar vartotojas ketina palikti puslapį, judėdamas žymekliu. Tai leidžia svetainei suaktyvinti tam tikrus iššokančiuosius langus, kad vartotojas liktų svetainėje arba paverstų juos klientu. google.com Google Sesija Rinkodara Sutikimas
  ads/ga-audiences Naudojamas norint nustatyti, ar vartotojas ketina palikti puslapį, judėdamas žymekliu. Tai leidžia svetainei suaktyvinti tam tikrus iššokančiuosius langus, kad vartotojas liktų svetainėje arba paverstų juos klientu. google.ie Google Sesija Rinkodara Sutikimas
 • 9. KOKIAS TEISES IR PAREIGAS JŪS TURITE?
  • Teisę būti skaidriai informuotiems, taip pat, kokias teises turite. Informavimą atliekame šiuo privatumo pranešimu.
  • Teisę būti informuoti apie tvarkomus Jūsų duomenis, taip pat susipažinti, kokius konkrečiai Jūsų duomenis tvarkome. Paprašyti savo duomenų kopijos galite kreipdamiesi į DAP.
  • Teisę ištaisyti, ištrinti duomenis. Jei pastebėjote, kad duomenys nepilni, netikslūs – galite kreiptis į DAP ir mes išnagrinėsime Jūsų atvejį. Taip pat galite paprašyti pašalinti Jūsų duomenis. Šį veiksmą galėsime atlikti, jei nebus kitų teisės aktų, kurie įpareigoja duomenis saugoti.
  • Turite teisę paprašyti apriboti duomenų tvarkymą. Pavyzdžiui, kol išsiaiškinsime netikslumus.
  • Turite teisę paprašyti perkelti duomenis.
  • Turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytumėme Jūsų duomenis, taip pat bet kada atšaukti duotus sutikimus.
  • Turite teisę nesutikti su automatiniu sprendimų priėmimu, tame tarpe profiliavimas, kurie Jums turi ženklias pasekmes. Šiuo metu Įstaiga netaiko tokio sprendimų priėmimo.

  Atkreipiame dėmesį, kad norėdami įgyvendinti Jūsų teises, turėsime nustatyti Jūsų tapatybę. Taip pat, jei užklausos apimtis bus didelė, galime paprašyti mokesčio už užklausos įgyvendinimą.

  Įstaigai veikiant kaip duomenų tvarkytojui, veikiame pagal duomenų valdytojo nurodymus ir duomenų tvarkymo susitarimo nuostatas.

  Jūs esate atsakingi, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

  Įstaigos tinklapiuose paskelbta informacija, jos kopijavimas, atgaminimas, nuorodos į ją leidžiamos tik su raštišku Įstaigos leidimu. Jį galima gauti kreipiantis į info@investlithuania.com. Šis leidimas nereikš jokių teisių į medžiagą perdavimo.

 • 10. KAM IR KADA GALIME PERDUOTI JŪSŲ DUOMENIS?

  Jūsų asmens duomenis galime perduoti, kai:

  • Jūs išreiškėte sutikimą perdavimui;
  • Tai turime daryti įstatymų numatyta tvarka, kai to reikalauja valdžios / teisėsaugos institucija / ikiteisminį tyrimą atliekanti institucija, teismas ar jų atstovai, įtarus nusikalstamą veiką, kilus ginčui, pvz., VMI, Registrų centras, FNTT, Policija, Ginčų komisija, kriminalinės žvalgybos institucijos, kt.
  • Pasitelkiame duomenų tvarkytoją ar partnerius tam tikroms duomenų tvarkymo operacijoms:
   • audito bendrovėms;
   • veiklos, saugumo, procesų ir kt. konsultantams;
   • draudimo bendrovės;
   • informacinių technologijų paslaugas teikiančioms bendrovėms;
   • viešinimo, žiniasklaidos paslaugas teikiančioms bendrovėms;
   • archyvavimo paslaugų subjektams;
   • buhalterinių paslaugų subjektams;
   • ryšių paslaugų subjektams;
   • fizinės apsaugos paslaugas teikiantiems subjektams;
   • Įstaigą reorganizuojant ar kitaip pertvarkant – suinteresuotoms šalims;
   • Keliones organizuojančioms bendrovėms, viešbučiams ir pan.
   • ir panašioms operacijoms;
  • Ir kitais atvejais, kai duomenų gavėjas turi teisėtą pagrindą tvarkyti Jūsų asmens duomenis.

  Visi Jūsų duomenys tvarkomi Europos ekonominės bendrijos ribose, neperduodami į trečiąsias šalis. Esant poreikiui perduoti į kitas šalis, galime remtis Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo (jei, remiantis Europos Komisijos sprendimu konkrečioje valstybėje, kurioje duomenų gavėjas yra įsisteigęs ir (ar) vykdo veiklą, užtikrinamas tinkamas duomenų apsaugos lygis). Taip pat gali būti naudojami kiti tinkamą duomenų apsaugą užtikrinantys mechanizmai, pvz., standartinės asmens duomenų apsaugos teisės aktuose įtvirtintos sutarties sąlygos.

 • 11. KAIP GALITE KREIPTIS SU KLAUSIMAIS AR NORĖDAMI ĮGYVENDINTI SAVO TEISES?

  Jei Jums kyla klausimų ar norite įgyvendinti savo teises, galite kreiptis Jums patogiu būdu:

  • paštu dap@investlithuania.com
  • Paštu adresu: Investuok Lietuvoje, VšĮ, Upės g. 23-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva
  • Atvykę į mūsų buveinę adresu: Investuok Lietuvoje, VšĮ, Upės g. 23-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva

  Atkreipiame dėmesį, kad, norėdami įgyvendinti Jūsų teises, turėsime nustatyti Jūsų tapatybę. Jei užklausos apimtis bus nepagrįsta ar pakartotinė, galime paprašyti mokesčio už užklausos įgyvendinimą. Galimi tapatybės patvirtinimo būdai:

  • Teikiant dokumentą tiesiogiai atvykus į Įstaigą ir pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą Įstaigos darbuotojui;
  • Teikiant prašymą paštu arba per pašto ar kitų siuntinių pristatymo paslaugas teikiančius asmenis: kartu su prašymu turi būti pateikta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro arba kita teisės aktų nustatyta tvarka;
  • Teikiant prašymą elektroniniu paštu: prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Prašymo pasirašymas kvalifikuotu elektroniniu parašu leidžia Įstaigai tinkamai identifikuoti siuntėją ir užtikrinti, kad prašoma informacija arba informacija apie prašytų veiksmų vykdymą (atsisakymą vykdyti) būtų atskleista tik tam asmeniui, kuriam ji skirta

  Visada stengsimės surasti abiem pusėms tinkamą sprendimą, tačiau jei vis dėlto mūsų veiksmai ar neveikimas kelia Jums klausimų, visada galite kreiptis į Valstybinę Duomenų Apsaugos Inspekciją (smulkesnė informacija adresu https://vdai.lrv.lt).

 • 12. PRIVATUMO PRANEŠIMO GALIOJIMAS IR PERŽIŪRA

  Mes reguliariai peržiūrime, ar šis Privatumo pranešimas atitinka teisės aktus ir Įstaigos tvarkomus asmens duomenis.

  Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šį Privatumo pranešimą. Toks atnaujintas ar pakeistas Privatumo pranešimas įsigalios nuo jo paskelbimo mūsų Interneto svetainėje ar programinėje įrangoje.

  Šio privatumo pranešimo paskutinio redagavimo data 2024-03-20.

contact-success-modal
Dėkojame!

Ačiū už jūsų žinutę. Netrukus su jumis susisieksime.

Tuo tarpu kviečiame išsamiau susipažinti su verslo aplinka Lietuvoje, detaliai aprašyta mūsų tinklapyje.

GBS main 100