Kvietimai teikti paraiškas

Viešoji įstaiga „Investuok Lietuvoje“ skelbia kvietimą teikti paraiškas dėl finansavimo gavimo pagal Pažangos priemonės Nr. 05-001-01-06-03 „Gerinti konkurencinę investicijų pritraukimo aplinką“ veiklą „Laisvųjų ekonominių zonų (toliau – LEZ), pramonės parkų ir kitose pramoninėse teritorijose esančių sklypų išvystymas“.

Suplanuota lėšų suma: valstybės biudžeto lėšos, viso – 13 419 000 eurų.


Pagrindas: Kvietimas teikti paraiškas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2024 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. 4-214 „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 4-886 „Dėl 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-06-03 „Gerinti konkurencinę investicijų pritraukimo aplinką“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 3 priedo „Investicinio žemės sklypo, iki kurio ribos ir (ar) kurio ribose įrengiama ir (ar) sutvarkoma infrastruktūra, kriterijų ir infrastruktūros iki investicinio žemės sklypo ribos ir (ar) jo ribose įrengimo ir (ar) sutvarkymo ir (ar) investicinio žemės sklypo vystymo valstybės (savivaldybės) lėšomis tvarkos aprašas“ (toliau – Aprašo) reikalavimais.


Kontaktinis asmuo: Arnas Aidukas tel. +370 658 95078


Pridedama: kvietimas, stebėsenos rodiklių kortelė: Stebėsenos rodiklio „Išvystytos investicijoms tinkamos teritorijos“ aprašymo kortelė. 


Paraiškas teikti: 

Viešajai įstaigai „Investuok Lietuvoje“
Upės g. 23-1, 3 aukštas, 08128 Vilnius, Lietuva
Tel. Nr. +370 5 262 7438
info@investlithuania.com


Paraiškos forma


Pateikimo terminas – ne vėliau kaip iki 2024 m. gegužės 27 d. 17 val.

contact-success-modal
Dėkojame!

Ačiū už jūsų žinutę. Netrukus su jumis susisieksime.

Tuo tarpu kviečiame išsamiau susipažinti su verslo aplinka Lietuvoje, detaliai aprašyta mūsų tinklapyje.

GBS main 100