Vykdomi projektai

Projektas „Tiesioginių užsienio investicijų plėtra Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“

ES Paramos Logo New

VšĮ „Investuok Lietuvoje“ nuo 2023 m. gruodžio iki 2025 gruodžio m. įgyvendina projektą „Tiesioginių užsienio investicijų plėtra Vidurio ir vakarų Lietuvos regione “, kuriuo siekiama pritraukti tiesiogines užsienio investicijas į Vidurio ir vakarų Lietuvos regioną, kurios prisidėtų prie mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) veiklų Lietuvoje plėtojimo, atsižvelgiant į šiuos Lietuvos MTEPI prioritetus:

 • I. Informacinės ir ryšių technologijos;
 • G. Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos;
 • S. Sveikatos technologijos ir biotechnologijos.

Projekto metu vykdoma potencialių kompanijų, galinčių investuoti į MTEPI sritį Vidurio ir vakarų Lietuvoje, paieška ir atranka: galimybės investuoti Lietuvoje bus pristatytos dalyvaujant svarbiuose tarptautiniuose renginiuose bei juos organizuojant, pardavimų kampanijų metu komunikuojant Lietuvos MTEPI patrauklumą.

Projekto įgyvendinimui skirta suma – 3 000 000 Eur.

Projektą finansuoja Europos regioninės plėtros fondas

Projektas „Tiesioginių užsienio investicijų MTEPI srityje plėtra”

VšĮ „Investuok Lietuvoje“ nuo 2021 m. sausio iki 2023 m. liepos įgyvendina projektą „Tiesioginių užsienio investicijų MTEPI srityje plėtra“, kuriuo siekiama pritraukti tiesiogines užsienio investicijas, kurios prisidėtų prie mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) veiklų Lietuvoje plėtojimo, atsižvelgiant į šiuos sumanios specializacijos prioritetus ir jų išskirtas kryptis:

II. Energetika ir tvari aplinka:

 • paskirstytojo ir centralizuoto generavimo, tinklų ir efektyvaus energijos vartojimo sistemos sąveikumo stiprinimas;
 • esamų ir naujų galutinių vartotojų poreikių tenkinimas, energijos vartojimo efektyvumo, išmanumo stiprinimas;
 • atsinaujinančiųjų biomasės ir saulės energijos išteklių panaudojimo ir atliekų perdirbimo energijai gauti plėtra.

III. Informacinės ir ryšių technologijos:

 • dirbtinis intelektas, didieji ir paskirstytieji duomenys;
 • daiktų internetas;
 • įvairiarūšė analizė, apdorojimas ir diegimas;
 • kibernetinis saugumas;
 • finansinės technologijos ir blokų grandinės.

IV. Įtrauki ir kūrybinga visuomenė:

 • modernios ugdymosi technologijos ir procesai;
 • dizaino ir audiovizualinių medijų technologijos ir produktai;
 • socialinės ir kultūrinės inovacijos visuomenės vystymo produktams ir paslaugoms kurti,  novatoriški verslo modeliai;
 • lanksčiosios ir taikomosios procesų valdymo technologijos.

V. Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos:

 • fotoninės ir lazerinės technologijos;
 • pažangiosios medžiagos ir konstrukcijos;
 • lanksčios produktų kūrimo ir gamybos technologijo.

VI. Sumanusis, netaršus, susietas transportas:

 • išmaniosios transporto sistemos;
 • tarptautinių transporto koridorių valdymo ir transporto rūšių integracijos technologijos (modeliai).

VII. Sveikatos technologijos ir biotechnologijos:

 • molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacijai;
 • pažangios taikomosios technologijos asmens ir visuomenės sveikatai;
 • pažangi medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir gydymui.

Projekto metu vykdoma potencialių kompanijų, galinčių investuoti į MTEPI sritį Lietuvoje, paieška ir atranka, įgyvendinami aktyvūs rinkodaros veiksmai: galimybės investuoti Lietuvoje bus pristatytos dalyvaujant svarbiuose tarptautiniuose renginiuose bei juos organizuojant, rengiant tikslinius vizitus užsienio kompanijoms, komunikuojant Lietuvos MTEPI srities patrauklumą.

Projekto įgyvendinimui skirta suma – 6 000 000 Eur.

Projektas finansuotas ES regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projektas „Sistemiško inovatyvių investicijų pritraukimo įgyvendinimas“

VšĮ „Investuok Lietuvoje“ nuo 2018 m. rugsėjo iki 2021 m. vasario įgyvendina projektą „Sistemiško inovatyvių investicijų pritraukimo įgyvendinimas“, kuriuo siekiama pritraukti tiesiogines užsienio investicijas, kurios prisidėtų prie mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) veiklų Lietuvoje plėtojimo, atsižvelgiant į šiuos sumanios specializacijos kryptis ir jose išskirtus tikslinius prioritetus:

II. Sveikatos technologijos ir biotechnologijos:

 • Molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacijai;
 • Pažangi medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir gydymui.

IV. Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos:

 • Fotoninės ir lazerinės technologijos;
 • Lanksčios produktų kūrimo ir gamybos technologinės sistemos.

V. Transportas, logistika ir informacinės ryšio technologijos:

 • IRT infrastruktūros, debesų kompiuterijos sprendimai ir paslaugos.

VI. Įtrauki ir kūrybinga visuomenė:

 • Proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir procesai.

Projekto metu vykdyta potencialių kompanijų, galinčių investuoti į MTEPI sritį Lietuvoje, paieška ir atranka, įgyventi aktyvūs rinkodaros veiksmai: galimybės investuoti Lietuvoje pristatytos dalyvaujant svarbiuose tarptautiniuose renginiuose bei juos organizuojant, rengiant tikslinius vizitus užsienio kompanijoms bei komunikuojant Lietuvos MTEPI srities patrauklumą.

Projekto įgyvendinimui skirta suma – 4 778 022 Eur. Projektas finansuotas ES regioninės plėtros fondo lėšomis.

 

Projektas „Atviros Vyriausybės iniciatyvos“

2017-2018 m. VšĮ „Investuok Lietuvoje“ kartu su Vyriausybės kanceliarija įgyvendina projektą „Atviros Vyriausybės iniciatyvos“, kuriuo siekiama suformuoti bendrą viešųjų konsultacijų praktiką viešojo valdymo institucijose, padidinti visuomenės dalyvavimo viešajame valdyme veiksmingumą, plėsti informacijos apie Vyriausybės vykdomą veiklą ir visuomenės įtraukimo į sprendimų priėmimą priemones prieinamumą, sustiprinti viešojo valdymo atvirumo plėtrai reikalingas kompetencijas. Šis projektas finansuojamas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos.

Šio projekto dalis yra 2012 m. VšĮ „Investuok Lietuvoje“ ir LR ūkio ministerijos inicijuota programa „Kurk Lietuvai“ – pirmoji ir kol kas vienintelė profesinio tobulinimo ir gerosios užsienio praktikos pritaikymo programa Lietuvoje, kuri suteikia galimybę profesionalams savo žiniomis ir idėjomis prisidėti prie modernios Lietuvos ateities kūrimo.

„Kurk Lietuvai“ į Lietuvą kasmet pakviečia dalyvauti programoje tarptautinės patirties turinčius jaunus profesionalus. 12 programos mėnesių dalyviai rotacijos principu nacionalinio ir regioninio lygmens viešojo sektoriaus institucijas konsultuoja Lietuvos įvaizdžio gerinimo, konkurencingumo didinimo, verslumo skatinimo, tiesioginių užsienio investicijų pritraukimo ir su jais susijusiais klausimais.

Daugiau informacijos apie vykdomus „Kurk Lietuvai“ dalyvių projektus galite rasti programos internetinėje svetainėje kurklt.lt.

Projektas „Talentų ugdymas informacinių technologijų srityje“

VšĮ „Investuok Lietuvoje“ nuo 2020 m. gegužės 29 d. iki 2023 m. liepos 29 d. įgyvendina projektą „Talentų ugdymas informacinių technologijų srityje“.

Rinkoje itin sparčiai augant IT darbuotojų paklausai, šiuo projektu siekiama užtikrinti nuolatinį šio sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į IRT sektoriaus veiklą įgyvendinant mokymus, skirtus suteikti kompetencijų rinkinį, reikalingą pradėti dirbti pagal programuotojo profesiją, kuriai būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurios darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje.

Projekto metu bus organizuojami mokymai skirti įmonių darbuotojams, kurie nori pradėti programuotojo profesinę karjerą ir mokymai įmonėse dirbantiems programuotojams, kurie nori kelti programuotojo kvalifikaciją. Projekto metu planuojama apmokyti 723 darbuotojus. Visiems mokymų dalyviams bus teikiamos įdarbinimo paslaugos.

Projekto įgyvendinimui skirta suma – 2 000 000 Eur. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

contact-success-modal
Dėkojame!

Ačiū už jūsų žinutę. Netrukus su jumis susisieksime.

Tuo tarpu kviečiame išsamiau susipažinti su verslo aplinka Lietuvoje, detaliai aprašyta mūsų tinklapyje.

GBS main 100